15.01.2020
|
Jaana Jukarainen

Pekka Laine: Muistisairauksien ennaltaehkäisyn rahoitus on ollut Suomessa hukassa

Vihdoin näyttää siltä, että muistisairauksien ennaltaehkäisyssä otetaan tarvittavia askelia. Jo kaksi vuotta sitten käynnistyi Seinäjoella aiheeseen liittynyt pilotti, mutta se keskeytyi yllättäen vuosi sitten. Nyt Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys pääyhteistyötahoina Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ja Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys ovat saamassa rahoituksen hankkeelle nimellä MUISTI MUKANA MENOSSA. Myönnettyä rahoitusta voi tervehtiä muistityön näkökulmasta suurella tyytyväisyydellä. Toivoa sopii, että hanke toteutetaan pilottina, jota sitten voidaan soveltaa muualla Suomessa.

Koska muistisairauksiin ei ole parantavaa lääkitystä, niin ennaltaehkäisyyn panostaminen on välttämätöntä. Se on ainoa keino vaikuttaa kustannusten hallitsemattomaan kasvuun. Hyvä uutinen asiassa on, että tietoa on olemassa. Vuosia sitten Finger-tutkimus osoitti ennaltaehkäisyn vaikuttavuuden. Tämä tutkimus oli alun perin Suomen Akatemian rahoittama ja Suomesta johdettu. Sen tuloksia on sovellettu muualla ja WHO seuraa ennaltaehkäisyn edistymistä. Suomessa jalkautus on vain ollut valitettava hidasta.

Olen jo useassa yhteydessä perustellut ja peräänkuuluttanut jalkautuksen merkitystä. Jalkautus ja siihen osoitettu rahoitus on avaintekijä. Tämä tarve koskettaa Suomessa kuin Suomen johdolla toteutettujen tieteellisten saavutusten tavoitteellista hyödyntämistä. Lisäksi asia koskettaa myös kansainvälisen yhteistyön puitteissa edellettyjä toimia ja tulevia lakeja.

Tuotetun tiedon ja tuloksellisten toimintamallien hyödyntäminen käytännössä on viisasta. Vaikka tämä tiedetään, niin jalkautus ja siihen osoitettu rahoitus on Suomessa ollut hukassa. Aloitteellisia asian suhteen on toki oltu monessa asiassa myös kansainvälisesti. Nyt on aika tervehtiä ennaltaehkäisyn läpilyöntiä Suomessa ja onnitella seinäjokisia.

Artikkelin kuva: Inka Soveri/Valkeakosken sanomat arkisto

Pekka Laine_Valkeakoskensanomat 15.1