Etusivu >

Kort på svenska

Helsingfors Minnesförening rf

Helsingfors Minnesförening rf grundades år 1986. Föreningens utrymmen finns i Brunakärr. Verksamheten är utspridd på olika håll i Helsingforsregionen. Helsingfors Minnesförening är medlem i Minnesförbundet.

Helsingfors Minnesförening administrerar Helsingfors och Östra Nylands Minneslots som erbjuder rådgivning och verksamhet på svenska och finska.

Verksamhetens mål

Verksamhetens målsättning är att nå personer med olika minnesstörningar, deras anhöriga och närstående. Föreningens målsättning är även att utveckla service, erbjuda rådgivning och information samt förebyggande av sjukdomar som orsakar minnesstörningar.

Minneslotsens gruppverksamhet

Helsingfors och Östra Nylands Minneslots ordnar olika former av gruppverksamhet för personer med lindrig minnessjukdom samt åt anhöriga och närstående. Minneslotsen ordnar hjärngymnastik-, gymnastik- och kamratstödgrupper i Helsingfors, Borgå och Sibbo.

Dagverksamhet

Föreningen erbjuder dagverksamhet alla vardagar för hemmaboende personer med minnessjukdom. Dagverksamheten erbjuder grupper för personer över 65 år samt för personer i arbetsför ålder. Verksamheten är på finska och är i Brunakärr.

Rådgiving

Information och rådgivning om minnesstörningar kan man få av föreningens minnesrådgivare och minneshandledare. Man kan boka tid för personligt möte till minnesrådgivaren.

Minnesrådgivare
Jari Jokiluhta
040 90 22250
jari.jokiluhta(at)muistihelsinki.fi

Minneshandledare Östra Nyland
Henrietta Janhonen
044 765 5566
henrietta.janhonen(at)muistihelsinki.fi

Den nationella Minneslinjen betjänar på svenska
Tisdagar kl 14-17
09 8766 550

Bli medlem

Alla intresserade kan bli föreningens medlem. Därtill kan samfund ansluta sig som understödsmedlem. Medlemmarna får föreningens tidning Synapsi, som utkommer två gånger om året. Som medlem får man därtill Minnesförbundets tidning Muisti, som utkommer fyra gånger per år. Båda medlemstidningarna innehåller aktuell information om minnesstörningar och sakkunniga artiklar inom området. Medlemmarna kan delta i de aktiviteter som föreningen ordnar. Närmare information på finska.

Bli medlem