26.02.2020
|
Jaana Jukarainen

Vanhustenhuolto ja muistityö kaipaavat tilannekuvan tekoa

Olen jutussani ”Vanhustenhuolto – poliittinen limbo” (7.2.2020) edellyttänyt tilannekuvan tekemistä ulottuen ainakin vuoteen 2030, jotta voitaisiin saada kuva hoidon ja palvelujen resurssitarpeista ja kustannuksista. Mielenkiintoista on, että useat poliitikot ovat antaneet ymmärtää, että kokonaiskuva tarvitaan ja että monet asiantuntijat ovat selvästi todenneet, että henkilöstömitoituksella ei vanhustenhuoltoa ratkaista, vaan tarvitaan kokonaisnäkemys.

Muistisairaiden ja omaisten tilanne on sama. Vuonna 1998 saatiin RAY:ltä rahoitus nykytilaprojektiin, jossa tilannekuvaa hahmotettiin. Seurantaryhmässä oli STM, RAY, Kuntaliitto ja Seinäjoen Keskussairaalan neurologi. Tilannekuvan luomista helpotti se, että aloitteestani samanaikaisesti Alzheimer Europe oli luomassa omaansa. Ensimmäisen strategian sisältö Alzheimer Europessa on melko lailla samankaltainen kuin Suomessa. Yhtenäiset painotukset vahvistivat vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä. Viimeinen päivitys muistityön tilannekuvasta oli vuodelta 2010. Sen jälkeen tilannekuva on tekemättä, mikä heijastuu muistisairaiden ja heidän omaistensa arkeen. Jos puuttuu tilannekuva ja siihen perustuva strategia, puuttuu myös jäntevä edunvalvonta.

Kun olen todennut tilannekuvan tärkeyden ja tarpeen, niin haluan painottaa, että myös strategian on ulotuttava vuoteen 2030. Strategian suuntaviivat eli niin sanotut painopistealueet antavat selkeän perustan toiminnan suunnittelulle ja edunvalvonnalle. Tarvitsemme selkeitä kannanottoja ja kattavia toimenpideohjelmia, jotka edistävät asioitamme.

Tilannekuvan hahmottaminen on haastavaa, mutta se on tehtävä kiireellisesti. Toimintaympäristö on paljon monimutkaisempi ja ratkaistavat kysymykset monitasoisempia kuin runsas kymmenen vuotta sitten nykytilaprojektin aikaan. Jos tilannekuvan tarpeeseen ei nyt herätä, niin seuraukset tulevat olemaan palveluiden ja hoidon kehittämisen sekä edunvalvonnan kannalta vakavat.

Pälkäne 24.2.2020

Pekka Laine

omainen, Muistiliiton kunniapuheenjohtaja