02.03.2020
|
Jaana Jukarainen

Muistisairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssin kohderyhmänä ovat alle 76- vuotiaat joko varhaisen vaiheen tai lievää muistisairautta (MMSE yli 22p.) sairastavat henkilöt sekä heidän läheinen. Muistisairaus voi olla esim. Alzheimerin- tai Lewyn kappale tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa sekä kuntoutujan toimintakykyä tulee voida turvata tai parantaa kuntoutuksen avulla. Kuntoutustarpeen arvio on tehty enintään 12kk ennen kuntoutuksen alkua. Kuntoutujalla tulee olla myös riittävästi itsenäistä
toimintakykyä, jotta hän kykenee toimimaan kuntoutustiloissa ilman jatkuvaa avustamista.

Kuntoutuskurssin tavoitteena on lisätä ja parantaa kuntoutujan sekä hänen läheisensä keinoja sairauden hoidossa sekä terveyttä edistävissä toiminnoissa. Kuntoutujan puolisoa tai läheistä ohjataan ja tuetaan siihen että kuntoutujan arki sisältäisi terveyttä ja
kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiteemoina ovat mm. ryhmätoiminnot, fyysinen aktivointi ja ohjaus sekä tietoa ravitsemuksen merkityksestä hyvinvointiin. Kurssin kesto on yhteensä viisi vuorokautta. Puoliso tai omainen osallistuu kurssiohjelmaan koko kurssin ajan.

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Kelan hakemuksen lisäksi hakua varten tarvitsee lääkärin B-lausunnon, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve sekä tavoite. Lomakkeet palautetaan täytettynä Kelaan ja Kela tekee lopullisen kuntoutuspäätöksen.
Kelan kuntoutus on kuntoutujille sekä heidän omaisilleen täysin maksutonta.
Vuoden 2020 kuntoutuskurssit kurssinumeroineen ja aikatauluineen.
74943: 10.–14.2.2020
74944: 20.–24.4.2020
74945: 8.–12.6.2020
74946: 24.–28.8.2020
74947: 5.–9.10.2020
74948: 30.11–4.12.2020
Lisätietoja kuntoutuksesta:
Jani Heikkurinen
asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut
044 788 9493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com
www.kunnonpaikka.com

Muisti-parikurssi 2020

Kunnonpaikan kuntoutuspalvelut 2020 web