03.12.2019
|
Jaana Jukarainen

Muistineuvoja Jari Jokiluhta: Pystyykö muistisairaan asioita hoitamaan ilman edunvalvontaa?

PYSTYYKÖ MUISTISAIRAAN ASIOITA HOITAMAAN ILMAN VIRANOMAISVALVONTAA  TAI EDUNVALVONTAA?

Asia vaatii tapauskohtaista arviointia. Yleensä pystyy, mutta se vaatii, ennakointia ja huolellisuutta asioiden hoidossa. Jos muistisairaus on pidemmälle edennyt, voi olla, että valtakirjavaltuutuksen teko ei enää onnistu. Muistisairauden alkuvaiheessa pystyy yleensä vielä tekemään useimpia oikeustoimia. Saattaa kuitenkin joutua hankkimaan lääkärintodistuksen kyseisen oikeustoimen tekemiseen. Esimerkiksi voidaan tarvita lääkärintodistus edunvalvontavaltuutuksen tekoa varten, jos sairaus on edennyt alkuvaihetta pidemmälle.

Jos tosiaan haluaa hoitaa raha ja muita asioita perhepiirissä ilman maistraatin valvontaa on seuraavat asiat hyvä huomioida:

  • Tee pankissa valtakirja, jolla annat tilinkäyttövaltuudet esim. puolisollesi. Tällöin hän voi maksaa puolestasi laskut ja nostaa tililtä käyttörahaa. Muista myös säästö- ja osake- ym. tilit, jos haluat valtuuttaa niiden käytön. Huomioi, että pankkitunnuksia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön, vaan asia pitää hoitaa niin, että valtuutettu voi omilla pankkitunnuksillaan kirjautua tilille. Valtuutetun ei tarvitse pitää kirjanpitoa toimistaan, eikä viranomaiset valvo, kuinka hän asioita hoitaa, mutta se on yleensä juuri valtuuttajan toive.

Huolellinen kannattaa kuitenkin olla, säilyttää esim. tiliotteet ja katsoa, että pystyy tarvittaessa selittämään tilitapahtumat. Voihan käydä niin, että joku ilmoittaa maistraatille, että asiat on huonosti hoidettu ja laittaa vaatimuksen edunvalvonnan tarpeesta vireille. Tällöin maistraatin velvollisuus selvittää tarvitaanko edunvalvontaa. Kun pystyy esim. tiliotteilla osoittamaan, että asiat tulee hoidettua ja ei ole epäselvyyksiä rahankäytössä ja asioiden hoidossa, ei voida ilman pätevää syytä määrätä kenellekään edunvalvojaa. Varmemmaksi vakuudeksi voi kirjata hoitotahtoon miten haluaa taloudellisia ja muitakin asioita hoidettavan. Riitatapauksissa voidaan sitten tarkastella mitä on hoitotahtoon kirjoitettu.

  • Kun raha-asioiden hoito on hoidettu valtakirjalla pankissa, pitää vielä miettiä miten valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan muita kuin raha-asioita. Voi tehdä yksilöityjä valtakirjoja tai yleisvaltakirjoja etukäteen. Tällöin ongelmaksi voi tulla, että kolmas osapuoli ei enää hyväksykään tavallista valtakirjaa. Voidaan toki käynnistää oikeusprosessi valtakirjan pätevyydestä, mutta kun kaikki oikeusasteet on käyty läpi muutaman vuoden kuluttua, voi olla ettei asia ole enää edes ajankohtainen ja asioita ei saa hoidettua. Mutta tähänkin on hyvä keino:

Tee edunvalvontavaltuutus suppeana eli vain  henkilöä koskevien asioiden hoitoa varten ja jätä pois taloudelliset asiat valtuutuksesta, jos ne kerran ovat jo hoidossa tilinkäyttöoikeudella. Tällöin Edunvalvontavaltuutus toimii hyvin yleisvaltakirjana erilaisten asioiden hoitoa varten, eikä niitä tarvitse yksilöidä. Kun maistraatti on vahvistanut Edunvalvontavaltuutuksen se on pakko hyväksyä. Maistraatin vahvistus maksaa noin 130 €. Jos Edunvalvontavaltuutuksella ei hoideta taloudellisia asioita, ei maistraatti pidä niistä rekisteriä eikä valvo kuinka asioita hoidetaan.

  • Koska emme voi tietää, mitä yllättävää tapahtuu tulevaisuudessa, kehotan aina tekemään myös ”täydellisen” edunvalvontavaltuutuksen varmuuden vuoksi eli sillä hoidetaan myös omaisuutta ja taloudellisia asioita. On myös paljon muita yksityiskohtia, mitä tulee yksilöllisesti huomioida tehtäessä edunvalvontavaltuutusta. Valmiita malleja on syytä välttää, vaikka niitä netistä löytyykin. Kaikista tarkistamistani itse tehdyistä edunvalvontavaltuutuksista olen löytänyt korjattavaa ja toiset jopa niin puutteellisia, ettei niitä maistraatti olisi edes vahvistanut. Jos vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen, jossa on myös taloudellisten asioiden hoito tulee aina kirjanpitovelvollisuus tuloista ja menoista sekä täytyy tehtävän alkaessa tehdä luettelo maistraatille valtuuttajan varoista ja veloista. Maistraatti valvoo toimintaa tarvittaessa eli ei tarvitse automaattisesti tehdä vuositilinpäätöksiä maistraattia varten, vain jos maistraatti pyytää sellaista.
  • Usein kysytään miten toimia, jos yhteinen asunto tai kesämökki pitää myydä, eikä haluaisi vielä edunvalvontavaltuutusta siltä osin vahvistaa. Jos muistisairas ei ole oikeustoimikelpoinen tekemään tavallista valtakirjaa, kannattaa maistraatista hakea kertaluonteinen edunvalvonta asuntokauppaa varten. Kun kaupat on tehty ja rahat tilillä, jatketaan tilinkäyttöoikeudella asioiden hoitoa.

Annan mielelläni lisätietoja, jos asia ajankohtainen tai epäselvä.

Jari Jokiluhta, muistineuvoja p. 040-90 222 50