08.10.2020
|
Jaana Jukarainen

Maailmanlaajuinen muistisairausraportti

Maailmanlaajuisesti on huomattu ikä- ja muistiystävällisen ympäristön kehittämisen tarve – ohessa Alzheimer’s Disease Internationalin julkaisema vuotuinen raportti. Helsingin Muistiyhdistys on aktiivisesti mukana kehittämässä ikääntyneiden turvallisuutta asuinalueilla yhteistyössä mm. ympäristöministeriön ja Ikäinstituutin kanssa. Se on osa hallitusohjelmassa määriteltyä ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa.

WorldAlzheimerReport2020Vol1    (pdf)