02.05.2023
|
Jaana Jukarainen

Kysely sopeutumisvalmennuksesta

VASTAA MUISTILIITON JA KELAN KYSELYYN SOPEUTUMISVALMENNUKSESTA

Muistiliitto ja Kela pyrkivät selvittämään kyselyn avulla muistisairaiden, muistisairaiden läheisten ja ammattilaisten ajatuksia siitä, millaisia haasteita ja myönteisiä
tekijöitä Kelan muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseihin liittyy ja millaista kuntoutuksen tulisi olla. 

Vastauksia toivotaan etenkin muistisairauteen sairastuneilta. Läheiset voivat tarvittaessa avustaa vastaamisessa.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15–20 min ja siihen voi vastata, vaikka ei olisi osallistunut sopeutumisvalmennuskurssille.

Kysely on osa Muistiliiton Muistisope-hanketta, jota rahoittaa Kela.

Myös ammattilaisten (esimerkiksi muistihoitajien) ajatukset sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutuksesta ovat tärkeitä ja ammattilaiset voivat vastata sähköiseen kyselyyn.

Sähköinen kyselylinkki on kaikille vastaajille sama: https://q.surveypal.com/Muistisope_kysely2023

Muistisairaiden vastaajien ja läheisten vastauslomakkeita ja palautuskuoria saa Muistiliitosta.

Kyselyn saat auki myös mobiililaitteellasi QR-koodin kautta: