12.11.2019
|
Jaana Jukarainen

Itsemääräämislaki on saatava aikaiseksi – Pekka Laine

MIELIPIDE Suomessa on ollut pitkään kestämäton tilanne koskien muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuden rajoittamista. Vaikka perustuslain mukaan kenenkään vapautta ei saa rajoittaailman lain säännöksiä, puuttuvat vanhustenhuollon rajoitustoimenpiteitä koskevat pykälät lainsäädännöstämme kokonaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän pohtimaan itsemääräämisoikeuslain säätämistä jo vuonna 2010. Kaksi kertaa lakihanketta on kuitenkin lykätty seuraavalle hallituskaudelle. Näin kävi vuonna 2014 annetulle hallituksen esitykselle sekä kesällä 2018 annetulle luonnokselle uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi. Tuossa laissa olisi säädetty myös sallituista vapauden rajoitustoimista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sekä perusoikeuksien että hoitotyön käytäntöjen kehittymisen näkökulmista on ehdottoman tärkeää, että itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntöuudistus etenee tällä hallituskaudella. Myös lain toimeenpanosuunnitelmaan tulee panostaa, silla uudet saannokset vaativat isoja muutoksia vanhustenhuollon hoiva- ja hoitokäytännöissä. Valmistelua tulisi jatkaa pikaisesti ja turvata myös lain jalkautus.

Kokonaisuus kiinnittyy edunvalvonta-ja vaikuttamistyöhön muistijärjestössä, missä asiaan on vakavasti varauduttava niin toimintasuunnitelmissa, vuosittaisten painopisteiden määrittelyssä kuin toimenpiteiden valinnassa. Näin saadaan riittävän vahva perusta jalkautukselle ja sen seurannalle. Neuvonta ja ohjaus ovat toimenpiteiden keskiössä. Järjestön tulee huolehtia siitä, että laki saatetaan muistisairaiden ja heidän läheistensä tietoon ymmärrettävällä tavalla. Nain juuri ne ihmiset, joiden arkea ja elämää laki koskee, tietavat omat oikeutensa ja tuntevat myös väylät niiden vaatimiseksi.

Pekka Laine

Omainen,

Muistiliiton kunniapuheenjohtaja

Julkaistu Valkeakosken Sanomissa 18.9.2019