18.02.2022
|
Jaana Jukarainen

Ikäturvallinen asuinalue

Ikäinstituutti on julkaissut oppaan: Ikäturvallinen asuinalue.

Opas on laadittu yhteistyössä Sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamallin Ikääntyneiden turvallisuus asuinalueilla -työryhmän kanssa,
jonka jäseniä kirjoittajien lisäksi ovat:
– Markus Alanko (OM)
– Satu Karppanen (STM)
– Raija Hynynen (YM)
– Heli Mäntylä (YM)
– Tarja Tenkula (Kuntaliitto)
– Jari Lepistö (SM)
– Tarja Ojala (SPEK)
– Teija Mikkilä (Helsingin Muistiyhdistys)
– Jussi Särkelä (VAV Asunnot Oy).

Alla olevasta linkistä voit tutustu oppaaseen

 Ikäturvallinen asuinalue – opas  (pdf)